Uongozi wa Chama

VIONGOZI WAKUU WA CHAMA KITAIFA

Haji Ambar Khamis

Mwenyekiti Taifa

Joseph Roman Selasin

Makamu Mwenyekiti (Bara)

 

Martha  R. Chiomba

Katibu Mkuu

 

Ameir Mshindani Ali

Naibu Katibu Mkuu (Zanzibar)

   

Sussane P. Maselle

Mweka Hazina (Taifa)

Florian R. Mbeo

Mkuu wa Oganization na Utawala (HQ)

SuMartin Mung’ong’o

Mkuu wa Idara ya Uchaguzi

Idara ya Mambo ya Nje ya Chama