Uongozi wa Chama

VIONGOZI WAKUU WA CHAMA KITAIFA

Haji Ambar Khamis

Mwenyekiti Taifa

 

Joseph Roman Selasin

Makamu Mwenyekiti (Bara)

 

Makamu Mwenyekiti (Zanzibar)

Martha  R. Chiomba

Katibu Mkuu

   

Ameir Mshindani Ali

Naibu Katibu Mkuu (Zanzibar)

Sussane P. Maselle

Mweka Hazina (T)